Jeśli prowadzisz lub planujesz prowadzić działalność gospodarczą na dużą skalę, potrzebujesz profesjonalnego prowadzenia pełnej księgowości w Białymstoku. Pełna księgowość (księgi rachunkowe/handlowe) jest najbardziej szczegółową i kompleksową formą ewidencji operacji gospodarczych. Jest ona obowiązkowa dla firm, których roczne przychody przekraczają 2 miliony euro, a także dla spółek kapitałowych i niektórych spółek osobowych.

Prowadzenie pełnej księgowości w Białymstoku wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w zakresie prawa podatkowego i rachunkowego.Dlatego warto powierzyć tę usługę profesjonalnemu biuru rachunkowemu, takiemu jak Pani Księgowa. Pani Księgowa to zespół wykwalifikowanych i doświadczonych księgowych, którzy zapewniają fachową obsługę księgową dla dużych przedsiębiorstw.

Jakie usługi oferuje pełna księgowość?

Nasze biuro rachunkowe gwarantuje dokładność i rzetelność w każdym aspekcie obsługi księgowej. Zajmujemy się wszystkimi kwestiami związanymi z księgami rachunkowymi w Białymstoku:

 • opracowanie Polityki rachunkowości i planu kont,
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych z wykorzystaniem systemu finansowo-księgowego,
 • prowadzenie ewidencji VAT i innych,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy (osób fizycznych, osób prawnych),
 • kontrola dokumentów pod względem formalno -rachunkowym,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych, statystycznych,
 • przygotowywanie rozliczeń w podatku dochodowym i VAT,
 • przygotowywanie innych deklaracji (np PCC), INTRASTAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • reprezentowanie w kontaktach z Urzędem Skarbowym i ZUS,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 • wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • obsługa transakcji zagranicznych (WDT, WNT itp.).

Oprócz prowadzenia pełnej księgowości, oferujemy także wsparcie w zakładaniu spółek w Białymstoku, pomagając przedsiębiorcom w przebrnięciu przez proces rejestracji i ustalania fundamentów ich działalności. Nasze usługi obejmują nie tylko pełną księgowość, ale również pomoc w zakresie optymalizacji finansowej przedsiębiorstw, prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także obsługę transakcji zagranicznych. Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem!