DO NASZYCH USŁUG NALEŻY
kompleksowa obsługa firm pod względem księgowym, rachunkowym oraz kadrowo-płacowym oparta o aktualną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie księgowości.

Pełna księgowość: tj. Księga handlowa:

 • Opracowanie Polityki rachunkowości i planu kont
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych z wykorzystaniem systemu finansowo-księgowego
 • Prowadzenie ewidencji VAT i innych
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy (osób fizycznych, osób prawnych)
 • Kontrola dokumentów pod względem formalno -rachunkowym
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych, statystycznych
 • Przygotowywanie rozliczeń w podatku dochodowym i VAT
 • Przygotowywanie innych deklaracji (np PCC), INTRASTAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Reprezentowanie w kontaktach z Urzędem Skarbowym i ZUS
 • Wystawianie faktur
 • Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych
 • Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
 • Obsługa transakcji zagranicznych (WDT, WNT itp.)

Uproszczone formy ewidencji tj. podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych z wykorzystaniem systemu finansowo- księgowego
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Kontrola dokumentów pod względem formalno -rachunkowym
 • Przygotowywanie rozliczeń w podatku dochodowym i VAT
 • Reprezentowanie w kontaktach z Urzędem Skarbowym i ZUS

Obsługa kadrowo-płacowa:

 • Kompleksowe prowadzenie akt osobowych oraz przygotowywanie dokumentacji kadrowej
 • Prowadzenie ewidencji pracowników oraz zleceniobiorców
 • Przygotowywanie umów o pracę, świadectwa pracy, zgłoszeń oraz wyrejestrowań ZUS
 • Monitorowanie ilości urlopu przysługującego pracownikom, zdolności do pracy oraz terminów kolejnych badań lekarskich, szkoleń BHP
 • Sporządzanie list płac i deklaracji ZUS
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowniczych, przygotowywanie informacji o dochodach i pobranych zaliczkach (PIT-11), rozliczanie podatku od dochodu uzyskanego przez podatników (PIT-40, PIT-37 itp.).

Oferujemy kompleksową pomoc przy założeniu działalności gospodarczej / spółki:

 • Sporządzamy dokumentację niezbędną do założenia firmy bez względu na formę organizacyjno-prawną
 • Pomagamy klientom we wszystkich aspektach działalności
 • Osobom rozpoczynającym działalność oferujemy atrakcyjne zniżki przy obsłudze finansowo-księgowej.

oraz inne czynności związane z prowadzeniem firmy