Ceny ustalamy indywidualnie do potrzeb i możliwości klientów!!!

Na cenę usługi w szczególności ma wpływ:

  • rodzaj prowadzonej księgowości
  • ilość dokumentów księgowych
  • liczba zatrudnionych pracowników
  • oraz usługi dodatkowe

Ogólny zarys cennika:

  • Księga handlowa od 400 zł
  • Księga przychodów i rozchodów + ewidencja VAT – od 150 zł
  • Księga przychodów i rozchodów bez ewidencji VAT – od 100 zł
  • Ryczałt od 100zł
  • Ewidencje VAT od 100zł