Ceny ustalamy indywidualnie do potrzeb i możliwości klientów!!!

Na cenę usługi w szczególności ma wpływ:

  • rodzaj prowadzonej księgowości
  • ilość dokumentów księgowych
  • liczba zatrudnionych pracowników
  • oraz usługi dodatkowe

Ogólny zarys cennika:

  • Księga handlowa od 600 zł netto
  • Księga przychodów i rozchodów + ewidencja VAT – od 200 zł netto
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od 200zł netto